Free Shipping on All Orders over $99 in the Continental US

Arouse Vigor 1oz

Arouse Vigor 1oz

Regular price
Login to see price
Sale price
$29.00

Chinese Action: Supplements original Qi, raises Yang, adjusts and fortifies Spleen and Stomach. 

 
1 oz dropper bottle Dosage: (liquid) 10-20 drops 2-3 times per day 
 
Ingredients: Shi zhu hong ren shen, Sheng ma, Chai hu, Bai zhu, Zhi gan cao, Chen pi, Shi zhu hong ren shen, Huang qi, Dang gui tou.