Four Substances 1oz.

Four Substances 1oz.

Regular price
Login to see price
Sale price
$24.00

Dosage: (liquid) 10-20 drops 2-3 times per day
Ingredients: Shu Di Huang, Bai Shao, Dang Gui Shen, Dang Quai Root, Chuan Xiong.