Orders over $99 ship for FREE

Pueraria Clear Sinus

Pueraria Clear Sinus

Regular price
$31.00
Sale price
$31.00

 • Allergy Formula / Respiratory Support

TCM Functions

 • Disperses wind and heat
 • Opens nasal orifices

Ingredients

 • Ge Gen (Radix Puerariae Lobatae)
 • Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
 • Shi Gao (Gypsum Fibrosum)
 • Xin Yi (Flos Magnoliae)
 • Cang Er Zi (Fructus Xanthii)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)